متاسفانه مقبره ی خائنینی چون استر و مردخای ( كه یهودی بوده اند ) همچنان در همدان پابرجاست .


مقبره ی استر و مردخای در همدان


در آن روزگاردر فارس که حدود پانصدسال پ.ت.ت. می بوده مردی میزیسته بنام مردخای فرزند پائیر از نژاد بنیامین و پیرو کیش یهود.او عموزاده  دختری داشت بنام هدسه که بی نهایت خوب رو بود و خوشکردار .این دختر نیز به میل خود به پایتخت آوردند بنا بر آنچه به او آموخته بودند او هرگز درباره خود و کیش خود با هیچکس سخن نمی گفت . او را همچون دیگر دختران به خواجه سراسپردند.. هدسه را خواجه سر بسیار خوش آمد . بنا براین خواجگان برآن شدند که او را آماده نمایند .پس از یک سال تمرینهای بدنی و آموختن طریقه رفتار با پوشیدن لباسهای گرانبها بروزی اورا با دیگر دختران خوبرو به نزد شاهنشاه ایران در آوردند. خشایارشا محبت اورا بدل گرفت و تاج برسرش نهاد . قرار برآن گردید که با شاهنشاه ایران ازدواج نماید . از آن هنگام او را استرنام نهادند. در آن زمان رسم بر آن بود که همگان می بایستی کیش خود را پنهان ننمایند و پنهان کردن کیش در نزد ایرانیان گناه بس بزرگ بود. مردخای نیز به خدمت دربار درآمد بدون آنکه نسبت خود را با ملکه ایران بیان نماید . بروزگاری کیش  و نسبت مردخای با ملکه معلوم میگردد و وزیرالوزرا هامان با استفاده از قانون سعی در کشتار یهودیان و مردخای می نماید . مردخای از این بابت پریشان شده نزد ملکه استر می رود و از او چاره کار می خواهد . ملکه استر با جلال و  جبروت تمام به خدمت شاهنشاه می رود . خشایارشا فورا درمی یابد او خواهان چیز مهمی است. بالاخره به اصرار زیاد شاه خواسته خود را بیان کرده و از شاه می خواهد که از قتل یهودیان در گذرد. شاه به خواسته او جواب مثبت داده و دستور می دهد در نامه ای که به مهر و امضاء شاه رسیده هر آنچه ملکه استر می خواهد نوشتار نماید . ملکه استر یا هدسه علاوه بر خواسته اولیه خود  در نامه درج می نماید که به مدت هشت روز به یهودیان اجازه داده شود که هرکاری که می خواهند انجام دهند و بعد از آن نیز هیچگونه تعقب قانونی قرار نگیرند. تاریخ نویسان می نویسند که یهودیان در این مدت حدود یکصد هزار ایرانی بی گناه را از دم تیغ گرانیدند . هزاران سال است که یهودیان سه روز در موقع معینی از سال را به نام روز ملکه پوریم جشن می گیرند.در ضمن یکی از کتابهای تورات استر و مردخای نام دارد . آرامگاه ملکه استر و مردخای هم اکنون در همدان می باشد .

 

جشن پوریم

 ( طبق نوشته سایت فارسی زبان اسرائیل- ایران « 23 اسفند ماه هرسال، یهودی های ایران و جهان در چهاردهمین روز از ماه عبری « آذار » ، هم زمان با چهارشنبه سوری و در آستانه نوروز ، جشن بزرگ پوریم را که جشن آزادی نیز نامیده می شود ، برگزار می کنند البته جشن پوریم به صورت متغیر بیشتر در ماه اسفند و گاهی در ماه فروردین برگزار می شود. » هر سال جشن پوریم یا هامان سوزی در اطراف و اکناف جهان توسط یهودیان برگزار می شود . مجسمه ای به عنوان هامان ایرانی درست می کنند و گردنش را می زنند و او را می سوزانند تا درس عبرتی باشد برای تمام دشمنان یهودیان.

 

اما واقعیت چیست؟

 در این باره تورات در کتاب استر می گوید :

 « خشایار شاه پادشاه پارس در آخرین روز جشن 180 روزه که از باده نوشی سرمست بود، دستور داد ملکه وشتی زیباییش را به مقامات و مهمانانش نشان دهد . ملکه امتناع ورزید و پادشاه بسیار خشمناک شد. در شوش یک یهودی به نام مردخای پسر یائیز زندگی می کرد، او دختر عموی زیبایی داشت بنام هدسه دختر ابیحایل که به او استر هم می گفتند . زمانی که قرار شد از تمام بلاد دختران زیباروی به حرمسرای پادشاه آورده شوند استر نیز همراه دختران زیبای بی شمار دیگری به حرمسرای قصر شوش آورده شد . به توصیه مردخای، استر به هیچ کس نگفته بود که یهودی است . استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و علاقه پادشاه قرار گرفت بطوری که پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی ملکه ساخت.» استر ظاهرا ملکه پادشاه است . اما تورات می گوید « او فرمانبر مردخای یهودی است مرد خای نیز از طرف پادشاه به مقام مهمی در دربار منصوب می شود . با توصیه مردخای ، استر علیه هامان وزیرالوزرا دسیسه کرده و شاه هامان را اعدام و املاک او را به استر می بخشد . بعد از ان پادشاه انگشتر خود را به مردخای داد.

پادشاه به ملکه استر و مردخای گفت : شما می توانید حکمی مطابق میل خود بنام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید .»

از 26 قرن گذشته یهود روزهایی که از هر یازده نفر ایرانی یک نفر کشته شده است را به عنوان روز سپاسگزاری ، روز امحاء دشمنان یهود و روز پوریم جشن می گیرند.

  اما نکاتی در اینجا قابل تامل است :

1. امتناع وشتی از نمایاندن خود، این نکته را نشان می دهد که زن ایرانی راضی نیست ملعبه دیگران قرار گیرد . در ضمیر زن ایرانی حجب ، حیا و عفت از روزگاران دور وجود داشته است .

2. زیبایی استر نیز قابل ملاحظه است چیزی که در طول تاریخ ، یهود از آن بهره برده و امروز نیز یکی از ابزارهای مهم جاسوسی جهت نفوذ به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حکومتها و سازمانهای دولتی و بین المللی، می باشد . انان برای به انحراف کشیدن نسل ها از حربه نمایش زنان بهره برده و می برند .

3. واضح است پیمانی که استر بعنوان ملکه با پادشاه می بندد بر اساس پنهان کاری است، به یهودیانی که برای مقاصد شوم خود دین ، عقیده و باور خود را پنهان می کنند و از اسم و رسم طرف مقابل بهره می برند « آنوسی » می گویند، و استر یک آنوسی است . مردخای نیز از طرف پادشاه به مقام مهمی در دربار منصوب می شود . با توصیه مردخای، استر علیه هامان « وزیرالوزرا» دسیسه کرده و شاه، هامان را اعدام و املاک او را به استر می بخشد . بعد از ان پادشاه انگشتر خود را به مردخای داد. پادشاه به ملکه استر و مردخای گفت : « شما می توانید حکمی مطابق میل خود بنام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید.» و اینجا بود که آنان از این اعتماد سوء استفاده کردند و آن به ایرانی کشی تبدیل نمودند.

 

پوریم در کتب یهودی و غیر یهودی :

در کتاب واژه های فرهنگ یهود چاپ اورشلیم در خصوص این جشن آمده است :

«پوریم در چهاردهم ماه آدار و به یاد خنثی نمودن نیت پلید هامان جشن گرفته می شود. هامان صدر اعظم خشایار شاه شاهنشاه ایران بود که قصد داشت همه یهودیان را در سراسر شاهنشاهی ایران نابود سازد . اما این نقشه با میانجیگری مردخای یهودی و برادرزاده اش (یا دختر عمویش) استرِ ملکه نقش بر آب شد . نام این جشن از کلمة  " پور " به معنای قرعه گرفته شده از آن جهت که هامان برای یافتن مناسب ترین روز برای اجرای نقشه اش قرعه انداخت . »

اما در منابع غیر یهودی آمده است : « بنا بر آنچه که در کتاب استر آمده ، مردخای یهودی با نفوذ در دربار پادشاه هخامنشی توانست استر دخترعمویش را جانشین ملکه نماید و بدین ترتیب پادشاه و دربار وی  تحت تسلط یهودیان قرار گرفتند .

این قدرت فوق العاده باعث شد که این قوم اقدام به انتقام نمایند تا جایی که برابر مندرجات کتاب استر ، بیش از هفتاد و پنج هزار نفر از ایرانیان در هجوم وحشیانه بنی اسرائیل کشته شدند.»

  به همین مناسبت یهودیان هر ساله در این ایام با آتش زدن عروسک هامان وزیر شاه هخامنشی که در صدد از بین بردن نفوذشان بود ، اقدام به برگزاری جشن پوریم در سراسر جهان می نمایند .

 

پوریم و سیزده بدر:

 ایرانیان هرساله در روز سیزده فروردین با رفتن به کوه و صحرا یاد کشته شدگان آن روز را گرامی می دارند زیرا کشتار ایرانیان آن چنان گسترده بود که بسیاری از آنان از ترس جانشان به کوه و صحرا فرار نموده بودند . جشن پوریم یاد آور واقعه ای است که در ایران و در دوره خشاریار شاه صورت گرفت که هشدار هامان وزیر خشایار شاه در مورد یهودیان به شکست انجامید و باعث مرگ خود و فرزندانش شد. اما ما ایرانیان هر ساله سیزده بدر را نحس می دانیم و برای اینکه از این نحسی نجات پیدا کنیم به یاد بود آنروز سیزدهم فروردین را به کوه و بیابان پناه می بریم.

 

« استر» که بود؟

  استر ملکه اسطوره ای یهودیان اولین جاسوس زنی بود که توانست در این مسیر موفق شده و چندین سال به عنوان ملکه ایران پادشاهی کرد در زمان این ملکه اسطوره ای، بزرگترین کشتار ایرانیان و یکی از زیرکترین وزرای دربار هخامنشی بنام هامان وزیر و یازده پسرش اتفاق افتاد. براساس تورات، استر و مردخای که قبر آنان در همدان کنونی است دریک روز هفتاد هزار نفر از ایرانیان را کشته اند . یهودیان این روز را که به نام عید پوریم معروف است هر ساله جشن میگیرند و عروسکهای هامان وزیر را به آتش میکشند . روش استر در مواجهه با خشاریار شاه و ترفند وی برای رسیدن به حرمسرای این پادشاه ایرانی و نسل کشی ای  که این ملکه اسطوره ای کرد پایه گذار روشهای جدید نفوذ جاسوسه ها به دستگاههای اطلاعاتی و غیره کشورهای هدف شد.

گفتنی است که طبق نوشته سایت اسرائیل ایران « پس از در گذشت استر و پسر عمویش  مردخای هر دو را در شهر همدان ، در مرکز ایران به خاک سپردند و امروز آرامگاه استر و مردخای زیارتگاه یهودیان است» !!!

 

یهودستیزی بهانه ای در دست یهودیان

داستان استر و مردخای دو یهودی مخفی و نفوذی دربار هخامنشی ؛ چهره یهودیان را به طور کامل واضح اثبات و آشکار می کند.آن گونه که در کتاب «استر» بیان شده است: مردخای یهودی پس از ورود و نفوذ به دربار خشایارشاه هخامنشی هدسه یا همان «استر» دختر برادر خود را نیز با ترفندی زیرکانه وارد دربار می کند تا جایی که او با دلفریبی مقام ملکه را از آن خود می سازد. استر و مردخای نفوذ خود را در دربار و نزد خشایارشاه افزایش و گسترش می دهند و سر انجام در قالب توطئه ای سهمناک هامان وزیر اعظم دربار  هخامنشی را به همراه جمعی از فرزندان و اعضای خانواده او به اتهام ضدیت با یهود یا یهودستیزی در شوش پایتخت دولت هخامنشی به طرز فجیعی به قتل می رسانند . ملکه استر و مردخای به این جنایت هولناک بسنده نکرده در پایان همان روز با دسیسه ای دیگر خواست خود را مبنی بر قلع و قمحمخالفان یهود در سراسر کشور ۷۵ هزار نفر از مردم ایران را قتل عام می کنند . این دو یهودی دربار خشایارشاه که اهرم های قدرت دربار را به دست گرفته بودند پس از این کشتار فجیع طی نامه ای با مهر شاهانه به یهودی های سراسر ایران پیغام فرستادند که به شکرانه  نجات از دست مخالفان ایرانی خود از یک سو و کشتار بیش از هفتاد و پنج هزار ایرانی از سوی دیگر از این پس روزهای مزبور را به عنوان عید به جشن و شادمانی مشغول شوند و یاد آن را برای همیشه تاریخ زنده نگهدارند. به این ترتیب «عید پوریم» به صورت یکی از اعیاد رسمی در تقویم و تاریخ یهود ماندگار شد . بر اساس این واقعه همه ساله یهودی ها روزهای ۱۴و۱۵ ماه «آدار» را به عنوان «عید» اما نه به نام کشتار خونین و فجیع بیش از هفتاد و پنج هزار ایرانی بی دفاع بلکه تحت بهانه و پوشش رهایی از سوء نیت مخالفان خیالی جشن می گیرند و پایکوبی می کنند.

جالب است كه بدانید یهودیان مردخای را پیامبر می دانند

خدایا فرج آقا امام زمان (عج) را برسان


منبع : http://iranpassage.persianblog.ir

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 خرداد 1390    | توسط: محمد حسین مودی    | طبقه بندی: و اینك آخرالزمان...،     |
نظرات()